ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΠ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όροι & προϋποθέσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 50 Χρόνια ΒΑΠ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΑΠ» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία») με έδρα τη Ρόδο, διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό») με τίτλο: «50 ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΠ». 1. Οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση των όρων του διαγωνισμού από το site της ΒΑΠ, και θα μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μέσω της ιστοσελίδας 50yearsvap.gr ή και από το Facebook, @VAP Orange Lemon, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και έχουν κατατεθεί στο Συμβολαιογράφο Ρόδου Σταύρο Αν. Κουταλιανό, οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ 31, Β όροφος, τηλ. 22410-29400, είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό και η ανάδειξη των νικητών. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά με την κατανάλωση προϊόντων ΒΑΠ πορτοκαλάδα & λεμονάδα, που φέρουν τις επετειακές ετικέτες 50 χρόνια ΒΑΠ αλλά και σε συσκευασίες που φέρουν το επετειακό καπάκι 50 χρόνια ΒΑΠ και μέχρι αυτές να εξαντληθούν. Ο διαγωνισμός αρχίζει στις 9 Ιουνίου 2017 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι συσκευασίες του διαγωνισμού είναι: ΒΑΠ πορτοκαλάδα 1. 330ml can (κουτάκι) 2. 330ml pet (πλαστικό) 3. 1,5L 4. 2L ΒΑΠ λεμονάδα 1. 330ml can (κουτάκι) 2. 330ml pet (πλαστικό) 3. 1,5L 4. 2L *Οι συσκευασίες που περιέχουν κωδικό και αφορούν το διαγωνισμό, είναι ΜΟΝΟ όσες φέρουν την επετειακή ετικέτα 50 χρόνια ΒΑΠ ή το επετειακό καπάκι 50 χρόνια ΒΑΠ. Κάθε μία από τις παραπάνω συσκευασίες “κρύβει” έναν 8ψήφιο μοναδικό κωδικό. Στα κουτάκια των 330ml ο κωδικός αυτός βρίσκεται στο κάτω μέρος από το δαχτυλίδι ανοίγματος της συσκευασίας. Στις υπόλοιπες πλαστικές συσκευασίες (330ml, 1.5L και 2L) o κωδικός βρίσκεται στο κάτω μέρος από το καπάκι. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την έγκυρη συμμετοχή του στο διαγωνισμό κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να: 1. έχει στην κατοχή του ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (email)* 2. μπει στη σελίδα του διαγωνισμού 50yearsvap.gr ή στη σελίδα της ΒΑΠ στο facebook @VAP Orange Lemon 3. συμπληρώσει το Ον/μο του, το email του και τον 8ψήφιο κωδικό που έχει στη διάθεσή του *Κάθε email μπορεί να έχει απεριόριστες συμμετοχές στο διαγωνισμό Σε περίπτωση που ο κωδικός αντιστοιχεί σε κάποιο δώρο ή όχι, ο διαγωνιζόμενος ενημερώνεται αυτόματα με μήνυμα στην οθόνη του. Αν ο διαγωνιζόμενος έχει κερδίσει κάποιο από τα δώρα, αμέσως μετά θα λάβει email στη διεύθυνση που έχει καταχωρήσει προηγουμένως. Το email αυτό θα πρέπει να το προωθήσει στη διεύθυνση 50years@vap.gr . Αμέσως μετά θα λάβει απάντηση επιβεβαίωση και τις ανάλογες οδηγίες παραλαβής του δώρου. Όλοι οι νικητήριοι κωδικοί είναι κατατεθειμένοι με τους όρους του διαγωνισμού στον ανωτέρω συμβολαιογράφο. Κάθε νικητήριος κωδικός περιλαμβάνει ένα δώρο, που σε περιγραφή και κατά ποσότητα έχει ως εξής: Renault Twingo 1.0 Sce 70hp Λευκό 1 Vespa Primavera 50cc λευκή 1 iPhone 7 32GB 5 Playstation 4 Slim 5 POWER BANK 3500 ΤΡΑΠΟΥΛΑ 5000 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΛΑΤΗΣ 2000 ΠΕΤΣΕΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2000 ΤΣΑΝΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 1000 ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2100 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ Οι διαγωνιζόμενοι που βρίσκονται στη Ρόδο θα πρέπει να προσκομίσουν την ταυτότητά τους στα γραφεία της ΒΑΠ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ (9ο χλμ Λεωφ. Ρόδου-Λίνου) και θα παραλάβουν το δώρο τους από εκεί. Τα δώρα μπορεί να παραλαμβάνονται το αργότερο έως και τις 31/3/2018. Οι διαγωνιζόμενοι που βρίσκονται εκτός Ρόδου θα γίνει επικοινωνία μαζί τους για την αποστολή και παραλαβή του δώρου τους ισχύει γι αυτούς η ίδια προθεσμία ταυτοποίησής του , το αργότερο έως 31/3/2018 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ-ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοικοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 χρονών, θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής, η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «ΒΑΠ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ», τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι των θυγατρικών αυτής εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ-ΡΗΤΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων/ φίλων της καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της αγοράς των προϊόντων της ΒΑΠ. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους όπως αναφέρονται ανωτέρω και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της διοργανώτριας εταιρίας. Επίσης, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν εν ενεργεία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους, παρέχεται στην κατάσταση, την οποία αυτό έχει και βρίσκεται. Η ευθύνη της εταιρίας ΒΑΠ λήγει με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με τον οποίο επιλέγονται οι νικητές. Δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη η εταιρία ΒΑΠ για τυχόν ελαττώματα ή έλλειψη ιδιοτήτων των δώρων. Η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των καθορισμένων ως άνω δώρων. Δύο από τα μεγάλα δώρα του διαγωνισμού, το αυτοκίνητο (Renault Twingo 1.0 Sce 70hp λευκό) και η βέσπα (Vespa primavera 50cc λευκή), θα φέρουν διαφημιστικά αυτοκόλλητα της εταιρίας ΒΑΠ στο εξωτερικό τους. Τα αυτοκόλλητα αυτά, οι νικητές δεν θα έχουν δικαίωμα να αφαιρέσουν πριν το πέρας των 2 ετών. Σε περίπτωση φθοράς των αυτοκόλλητων, θα γίνεται αντικατάσταση αυτών με έξοδα της εταιρίας ΒΑΠ. Η παραβίαση του όρου αυτού να φέρουν τα ανωτέρω δώρα αυτοκόλλητα της διοργανώτριας για 2 έτη από υπαιτιότητά του λήπτη ή η μη συναίνεσή του σε αντικατάστασή τους λόγω φθοράς από οποιαδήποτε αιτία, συνεπάγεται πλήρωση διαλυτικής αίρεσης υπό την οποία τελεί η μεταβίβαση του αυτοκινήτου που ενεργοποιείται εφόσον κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή έγγραφη εξώδικη καταγγελία στον λήπτη του δώρου και παρέλθει άπρακτη προθεσμία συμμόρφωσης πέντε (5) ημερών. Η εταιρεία διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα αποζημίωσης από τον λήπτη σε κάθε περίπτωση για τη μη τήρηση του όρου αυτού που οφείλεται σε υπαιτιότητά του κατά το κοινό δίκαιο. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα και τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρείας. Η νικητήριοι κωδικοί και η διαδικασία ανάδειξής τους δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή βρεθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του δώρου η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του δώρου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της άνω εταιρείας παύει να υφίσταται και η εταιρία ΒΑΠ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον άνω διαγωνισμό. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες όροι, θα αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος αυτών και θα ισχύει από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο 50yearsvap.gr Η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Ρόδου. Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ καταργώντας τυχόν παλαιότερους, που έχουν κατατεθεί σε συμβολαιογράφο. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της άνω εταιρίας.